Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201325087 nr. 38

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 38 MOTIE VAN DE LEDEN MERKIES EN KLAVER

Voorgesteld 14 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bedrijven niet hoeven aan te geven hoeveel belasting zij afdragen in ieder land waar zij actief zijn;

overwegende dat als gevolg daarvan niet kan worden onderzocht hoeveel internationaal opererende bedrijven effectief aan belasting afdragen;

verzoekt de regering, zich in te zetten om country-by-country reporting op Europees niveau door te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Klaver