Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202125087 nr. 264

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 264 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2020

Graag reageer ik op het verzoek van de vaste Kamercommissie voor Financiën in de procedurevergadering van 9 december jl. om de Kamer nader te informeren over de Wijziging van Bijlage II van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA (NL IGA); Washington, 23 juli 20201.

Voor een uitgebreide toelichting op de wijziging van Bijlage II van de NL IGA en de totstandkoming ervan verwijs ik naar de beantwoording van Kamervragen (mede) hierover van 6 oktober jl.2 Hierin is toegelicht dat de wijziging van Bijlage II van de NL IGA tot stand is gekomen vanwege een Amerikaanse wetswijziging. Met de wijziging van bijlage II wordt voorkomen dat bepaalde financiële instellingen door toedoen van de Amerikaanse wetswijziging, onbedoeld opeens anders zouden worden behandeld dan afgesproken en beoogd door de verdragspartners. Van belang hierbij is dat veel andere landen met een zelfde model IGA tegelijkertijd hetzelfde verzoek om herstel hebben gedaan bij de VS. Daarbij was de aanpassing zoals nu door middel van de wijziging opgenomen in Bijlage II van de NL IGA al eerder op deze manier opgenomen in gelijke model IGA’s die de VS heeft gesloten met een aantal andere landen. Waarom Nederland dit in eerste instantie niet heeft gedaan is toegelicht in de hiervoor aangehaalde beantwoording van Kamervragen in het antwoord op de vragen 12 en 13.

Ik was blij met de oplossingsgerichte houding van de VS om voor dit probleem voortvarend tot een oplossing te komen. Ik hoop dat de Amerikaanse autoriteiten snel de noodzaak inzien om ook tot een oplossing te komen voor de problemen die toeval-Amerikanen ervaren door toedoen van hun Amerikaanse belastingplicht en de FATCA-regelgeving. Zoals ook in het AO toeval-Amerikanen van 24 november jl. aangegeven zal ik hier bij de VS op blijven aandringen.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief


X Noot
2

Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 319.