Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025087 nr. 249

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 249 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 oktober 2019

Het kabinet vindt het belangrijk dat iedere burger en bedrijf de juiste fiscale bijdrage levert. Daarvoor is het belangrijk om fiscale fraude te bestrijden. Dat begint met de nationale inspanningen van de Belastingdienst, maar fraude stopt niet bij de grens. Fraudeurs maken vaak juist gebruik van de landsgrenzen om hun activiteiten te verhullen. Daarom is internationale samenwerking om fraude te bestrijden belangrijk. Nederland werkt op dat terrein nauw samen met België en Luxemburg. In dat kader hebben we afgelopen week een overeenkomst getekend met de Benelux-landen om de gezamenlijke strijd tegen fiscale fraude te versterken. Hierbij stuur ik u de gesloten overeenkomst1.

Met deze overeenkomst kunnen de betrokken landen deelnemen aan digitale projecten die de automatische uitwisseling van informatie tussen landen mogelijk maken. Daarmee kunnen gezamenlijke studies uitgevoerd worden om nieuwe fraudeverschijnselen te detecteren. We zullen ervaringen op fiscaal gebied verder delen en de Europese ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen. Ten minste eenmaal per jaar zullen de fiscale diensten van de drie landen op hoog niveau strategisch overleg voeren om de voortgang van de samenwerking te bespreken en impulsen te geven.

Met het intensiveren van de samenwerking blijven we als Benelux-landen een voortrekkersrol vervullen binnen de Europese Unie als het gaat om de aanpak van fiscale fraude.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl