Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201925087 nr. 234

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 234 MOTIE VAN HET LID SNELS C.S.

Voorgesteld 17 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er binnen de OESO een debat gevoerd wordt over belastingen voor multinationale ondernemingen in een digitaliserende economie;

overwegende dat de OESO vaststelt dat ondanks alle internationale samenwerking tot nu toe er nog steeds grote multinationale ondernemingen zijn die effectief weinig belasting betalen;

constaterende dat de OESO nadenkt over voorstellen om landen de mogelijkheid te geven om extra belasting te heffen in geval bedrijven elders effectief niet of nauwelijks belasting betalen;

van mening dat internationale samenwerking van groot belang is om belastingontwijking van multinationale ondernemingen tegen te gaan;

verzoekt de regering, om zich in Europees en OESO-verband constructief op te stellen bij de uitwerking van voorstellen voor minimale belastingen die grote multinationale ondernemingen zouden moeten betalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Snels

Nijboer

Leijten