Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201825087 nr. 219

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 219 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2018

Het kabinet heeft op verschillende momenten de ambitie uitgesproken het implementatiewetsvoorstel van de zogenoemde Europese «Anti Tax Avoidance Directive» (ATAD1) voor de aanvang van het zomerreces voor behandeling bij de Tweede Kamer aanhangig te maken. In de tweede helft van de maand augustus vindt ieder jaar besluitvorming plaats aan de hand waarvan het kabinet beoogt zorg te dragen voor een evenwichtige lastenontwikkeling van burgers en bedrijven. Dit jaar is daarop geen uitzondering. Ondanks dat ik uw Kamer en de praktijk graag duidelijkheid zou willen verschaffen over de wijze waarop het kabinet de implementatie van ATAD1 wenst vorm te geven, zie ik mij – mede vanwege de veelheid aan voorziene maatregelen en de genoemde reguliere besluitvorming in augustus – genoodzaakt het implementatiewetsvoorstel ATAD1 na het zomerreces, maar uiterlijk op Prinsjesdag in te dienen bij uw Kamer.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel