Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201825087 nr. 214

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 214 MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S.

Voorgesteld 26 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er geen inhoudelijke onderbouwing is voor het afschaffen van de dividendbelasting en dat het in geen van de verkiezingsprogramma's heeft gestaan;

constaterende dat afschaffing van de dividendbelasting het spekken van de buitenlandse staatskas betekent;

van mening dat het geld veel beter in Nederland zou kunnen worden geïnvesteerd – in goede zorg, in betaalbare woningen, in meer leraren, in veiligheid op straat;

verzoekt de regering, de afschaf van de dividendbelasting te heroverwegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Klaver

Marijnissen