Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201125087 nr. 17

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID BRAAKHUIS C.S.

Voorgesteld 28 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bedrijven inzicht hebben in hun eigen omzet, kosten en betaalde belasting per land;

overwegende, dat transparantie over de betaalde belasting per land kan bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen omdat zo ook zichtbaar wordt of fiscale constructies ten koste gaan van bepaalde landen;

verzoekt de regering grote internationale ondernemingen te verplichten om in hun jaarverslag verantwoording af te leggen over de omzet, kosten en effectieve belastingdruk per land door in Nederland country-by-country reporting in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Braakhuis

Bashir

Groot