Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725087 nr. 147

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 147 MOTIE VAN HET LID MERKIES C.S.

Voorgesteld 23 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wenselijk is dat bedrijven publiek maken hoeveel belasting ze afdragen in elk van de landen waar ze actief zijn;

constaterende dat de Europese Commissie een voorstel heeft gedaan voor publieke country-by-country reporting, waarbij gegevens van de meeste derde landen niet op individueel maar op geaggregeerd niveau moeten worden weergegeven;

constaterende dat vervolgens de motie van de leden Merkies, Grashoff en Schouten is aangenomen, waarin de regering wordt verzocht, zich in Europees verband sterk te maken voor publieke country-by-country reporting waarbij belasting moet worden gerapporteerd voor álle landen;

constaterende dat de manier waarop de Minister van Justitie deze motie wenst uit te voeren, berust op een vorm van zelfregulering;

verzoekt de regering, als inzet in de Europese onderhandelingen over publieke country-by-country reporting niet te kiezen voor een voorstel op basis van «pas toe of leg uit», maar de stelling in te nemen dat publieke country-by-country reporting betrekking moet hebben op álle landen waar een onderneming actief is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Grashoff

Groot