Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201125087 nr. 13

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN VAN VLIET

Voorgesteld 28 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) in Nederland geen vennootschapsbelasting verschuldigd is en geen dividendbelasting hoeft in te houden op haar winstuitdelingen;

constaterende, dat de vbi bovendien geen uitdelingsplicht heeft of moet voldoen aan bepaalde financieringseisen;

constaterende, dat daar tegenover staat dat de vbi geen verdragsbescherming geniet;

van mening, dat het niet wenselijk is dat er instellingen zijn die in Nederland noch in het buitenland belasting verschuldigd zijn;

verzoekt de regering geen belastingverdragen af te sluiten waarin de bewerkstelligde lage bronheffingen op interest en dividend ook gelden voor de passieve inkomsten van de vbi,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Van Vliet