Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625087 nr. 121

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 121 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 21 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat klokkenluiders als de bron van de Panama Papers van grote waarde zijn in de strijd tegen belastingontduiking;

verzoekt de regering, te reflecteren op de juridische behandeling van dergelijke klokkenluiders en te bezien of hierin verbeteringen mogelijk zijn;

verzoekt de regering tevens, het gesprek hierover aan te gaan in EU-verband,

en de Kamer over de uitkomst te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies