Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201525087 nr. 100

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 april 2015

Hierbij stuur ik u in concept een brief aan EU-Commissaris Moscovici over de open brief van de heer Moscovici en EU-Commissaris Vestager over bedrijfsbelastingen1. Ik heb uw Kamer tijdens het Algemeen Overleg voor de Eurogroep/Ecofinraad op 20 januari 2015 toegezegd deze brief aan uw Kamer voor te leggen en vervolgens naar beide Commissarissen te versturen (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1242).

Tevens geef ik met deze brief invulling aan de gewijzigde motie-Klaver/Koolmees2 en aan het verzoek van de vaste commissie voor Financiën van 11 maart 2015 om de Kamer tijdig voorafgaand aan het eerstvolgende algemeen overleg over de Eurogroep/Ecofinraad te informeren over de uitvoering van gewijzigde motie-Klaver/Koolmees.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 25 087, nr. 96.