Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724868 nr. 4

24 868
Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enkele andere fiscale wetten in verband met de openstelling van bezwaar en beroep tegen een aantal fiscale beschikkingen

nr. 4
MEDEDELING

25 september 1996

De in de memorie van toelichting (nr. 3), derde alinea, genoemde adviezen van de Werkgroep voor aspecten van rechtsbescherming in het belastingrecht zijn ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.