Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200224797 nr. 22

24 797
Wijziging van de regels betreffende de verwerking van justitiële gegevens en het stellen van regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in persoonsdossiers (Wet justitiële gegevens)

nr. 22
AMENDEMENT VAN HET LID ROUVOET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 191

Ontvangen 28 maart 2002

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 29a komt te luiden:

Artikel 29a

Indien zich bijzondere omstandigheden in een gemeente voordoen die van belang zijn voor de beoordeling van de aanvraag om afgifte van de verklaring omtrent het gedrag adviseert de burgemeester de minister binnen tien dagen na de dag waarop bij hem de aanvraag is ingediend.

Toelichting

Het is van belang dat de minister van Justitie voor het nemen van een besluit over afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op de hoogte is van mogelijke lokale risico's voor de samenleving. Deze informatie kan een rol spelen in de afwegingen bij het nemen van het besluit. De burgemeester moet daarom de minister informeren als zich lokale risico's voordoen. Dit amendement legt op de burgemeester een informatieplicht. Met deze plicht wordt ook voorkomen dat in gelijke gevallen bij de ene aanvraag wel de lokale risico's in de afweging van de minister worden meegenomen en bij de andere niet. Dat zou leiden tot rechtsongelijkheid.

Rouvoet


XNoot
1

Vervanging i.v.m. wijziging in de toelichting.