Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724776 nr. 8

24 776
Overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen)

nr. 8
AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DIJKE EN BIESHEUVEL

Ontvangen 5 november 1996

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In de considerans vervalt «en marktwerking».

II

In artikel VIII, tweede lid, vervalt «en marktwerking».

III

Artikel XXXII, onderdeel B, vervalt.

IV

Artikel XL, onderdeel A, vervalt.

V

Artikel XLV wordt als volgt gewijzigd:

A. In de aanhef vervalt «en marktwerking».

B. In onderdeel C vervalt in artikel 26a, eerste lid, «en marktwerking».

VI

In artikel L, onderdeel B, vervalt «, of met de betaling van arbeidsongeschiktheidsuitkering als bedoeld in artikel 75a, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering».

VII

In artikel LIV, tweede lid, vervalt telkens «en marktwerking».

Toelichting

Dit amendement hoort bij het amendement gedrukt onder nr. 24 698, nr. 16, dat de mogelijkheid van het eigen risico dragen doet vervallen.

Bij aanvaarding van dit amendement komt het opschrift van het wetsvoorstel als volgt te luiden:

Overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet premiedifferentiatie bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen)

Van Dijke

Biesheuvel