Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724772 nr. 18

24 772
Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting

nr. 18
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ROSENMÖLLER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 27 november 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel C, eerste wijzigingspunt, wordt als volgt gewijzigd:

I

In de aanhef wordt «twee nieuwe onderdelen» vervangen door: drie nieuwe onderdelen.

II

Na onderdeel m wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

n. inkomsten uit arbeid tot f 150,– per maand, alsmede de helft van het meerdere tot een maximum van in totaal f 275,– per maand, beide voor zover hij algemene bijstand ontvangt en hij gedurende ten minste drie jaar werkloos is.

Toelichting

Door dit amendement worden degenen die ten minste drie jaar werkloos zijn onder de vrijlatingsregeling gebracht.

De wijziging van amendement nr. 9 betreft een louter redactionele aanpassing aan de derde nota van wijziging (stuk nr. 13).

Rosenmöller