Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724772 nr. 17

24 772
Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting

nr. 17
VIERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 26 november 1996

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I, onderdeel D, komt te luiden:

D

In artikel 56, tweede lid, wordt de zinsnede «onderdeel h en i» vervangen door: onderdelen h, i, l en m.

Toelichting

Deze nota is niet meer dan een uitvloeisel van de derde nota van wijziging: ook de centrale vrijlating voor degenen die op grond van een gemeentelijke verordening in aanmerking komen voor de centrale vrijlatingsregeling bedoeld in artikel 43, tweede lid, onderdeel m, dient mee te lopen in het systeem van indexering van artikel 56.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert