Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724758 nr. 12

24 758
Verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID SCHIMMEL C.S.

Ontvangen 6 november 1996

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en derde lid, onderdeel b, wordt «drie» vervangen door: vijf.

II

In artikel 23, tweede lid, wordt «drie» telkens vervangen door: vijf.

Toelichting

Met dit amendement wordt bereikt dat de periode waarover de grondslag voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering en de uitkering in verband met bevalling wordt berekend, wordt verruimd. Bij de vaststelling van de grondslag wordt in eerste instantie gekeken naar de inkomsten in het boek- of kalenderjaar voor het intreden van de arbeidsongeschiktheid resp. de ingangsdatum van de bevallingsuitkering. Indien dat tot een hoger bedrag leidt wordt de grondslag berekend door het gemiddelde van de inkomsten te nemen van de laatste vijf boek- of kalenderjaren.

Schimmel

Van Hoof

Van Nieuwenhoven