Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724758 nr. 10

24 758
Verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID BIESHEUVEL

Ontvangen 4 november 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 6, eerste lid, wordt na «in de onderneming» ingevoegd: of het beroep.

II

In artikel 6, tweede lid, wordt na «in de onderneming» ingevoegd: of het beroep.

III

In artikel 75 wordt na «verschuldigd door de verzekerden, bedoeld in artikel 5,» ingevoegd: en hun meewerkende echtgenoten,.

Toelichting

De meewerkende echtgenoten van zelfstandigen zijn wel verzekerd voor de WAZ, de meewerkende echtgenoten van beroepsbeoefenaren echter niet. Dit amendement strekt ertoe ook de laatstgenoemde groep onder de verzekerden ingevolge deze wet te brengen.

Biesheuvel