Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201424724 nr. 131

24 724 Studiefinanciering

Nr. 131 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2014

Op 5 en 12 juni 2014 (Handelingen II 2013/14, nr. 90, leenstelsel voor studenten en Handelingen II 2013/14, nr. 93, leenstelsel voor studenten) heb ik met uw Kamer gesproken over het akkoord dat ik heb gesloten met de fracties van de VVD, PvdA, D66 en GroenLinks met de titel Het Studievoorschot: naar een nieuw stelsel van studiefinanciering en een ambitieuze onderwijsagenda.1 Ik heb u in deze overleggen toegezegd alle onderzoeken over dit onderwerp die in mijn opdracht zijn uitgevoerd, gebundeld aan te bieden. Hierbij doe ik deze toezegging gestand. De onderzoeken zijn ook digitaal te vinden2, via de site van de Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiefinanciering.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker


X Noot
1

Kamerstuk 24 724, nr. 123.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl