Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624702 nr. 4

24 702
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de regeling van de splitsing van rechtspersonen

nr. 4
MEDEDELING

28 augustus 1996

In het eerder verschenen blauwe stuk, deel A, dat de oorspronkelijke tekst bevat van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State en voor zover nadien gewijzigd, is abusievelijk het oorspronkelijke artikel V niet opgenomen. De tekst en toelichting van dit artikel zijn ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.