Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200224691 nr. 35

24 691
Ruimtetekort in mainport Rotterdam

nr. 35
MOTIE VAN HET LID FEENSTRA C.S.

Voorgesteld in het Nota-overleg van 8 april 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, het belang van de ontwikkeling van Mainport Rotterdam voor economie, ruimtegebruik en infrastructuur, milieukwaliteit en leefbaarheid;

constaterende, dat in het Project Mainportontwikkeling Rotterdam de overheden van gemeenten, provincie en Rijk getoond hebben te kunnen en te moeten samenwerken op basis van ieders geëigende taken, functies en verantwoordelijkheden;

overwegende, dat over de vorm van de toekomstige organisatie van het havenbeleid en -beheer nog nader onderzoek, debat en besluitvorming zal plaatsvinden;

verzoekt het kabinet te voorzien in een blijvende en geëigende rol voor het Rijk binnen de toekomstige organisatievorm voor de Mainport Rotterdam,

en gaat over tot de orde van de dag.

Feenstra

Klein Molekamp

Buijs

Ravestein