Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201024691 nr. 104

24 691
Ruimtetekort in mainport Rotterdam

nr. 104
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 november 2009

Op 3 november 2009 ontving ik kamervragen van de commissie van Verkeer en Waterstaat over de zesde Voortgangsrapportage Project Mainportontwikkeling Rotterdam (24691–102/2009D53828).

De beantwoording van deze vragen kost meer tijd omdat deze wordt afgestemd met de betrokken PMR-partners: Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, VROM en LNV.

Daarom is het niet mogelijk de vragen binnen de gestelde termijn van drie weken te beantwoorden.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings