24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 779 MOTIE VAN HET LID GROOTHUIZEN C.S.

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij niet-betaling van strafrechtelijke geldboetes vervangende hechtenis kan worden opgelegd;

overwegende dat vervangende hechtenis bij geldboetes leidt tot veel (doorgaans kortdurende) vrijheidsstraffen;

overwegende dat deze kortdurende vrijheidsstraffen veel gevolgen kunnen hebben, bijvoorbeeld door het verlies van woning en/of werk, en daardoor niet bijdragen aan minder recidive;

verzoekt de regering, te onderzoeken of naast vervangende hechtenis ook een vervangende werkstraf kan worden ingevoerd, en hierover aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groothuizen

Van Toorenburg

Van Nispen

Van den Berge

Naar boven