Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202024587 nr. 774

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 774 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN VAN TOORENBURG

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat inhoud en kwaliteit in de forensische zorg vooropgesteld zouden moeten worden en niet de laagste prijs;

verzoekt de regering, scenario’s in kaart te brengen hoe marktwerking in de forensische zorgsector teruggedrongen kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Van Toorenburg