Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202024587 nr. 770

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 770 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2020

Hierbij bied ik uw Kamer het rapport: «Leefklimaat en stress in detentie, een pilotstudie in PI Nieuwegein» aan1. Het onderzoek is uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dit rapport is het laatste in de reeks onderzoeken naar de uitkomsten van de pilots leefklimaat die in 2017/2018 hebben plaatsgevonden.

Mijn reactie op dit onderzoek neem ik mee in de voortgangsbrief visie op het gevangeniswezen welke deze zomer aan uw Kamer wordt aangeboden.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.