Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202024587 nr. 755

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 755 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 december 2019

Hierbij informeer ik uw Kamer over de recente ontwikkelingen in de bezetting bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Eerder heb ik uw Kamer geïnformeerd over de stijgende bezetting in het gevangeniswezen.1 Ook bij de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) is er een stijging in de bezetting. Dit is deels het gevolg van diverse ernstige delicten die de afgelopen weken in de media zijn geweest waarbij meerdere jeugdigen zijn betrokken.

Laat ik helder zijn. Er is voldoende capaciteit, oftewel bedden, waar justitiabelen geplaatst kunnen worden. Dat heb ik ook aangegeven tijdens het recente debat over de afbouw van de overcapaciteit bij de JJI’s in het kader van de herziene aanpak van vrijheidsbeneming.

De schoen wringt bij het benodigde personeel voor de bedden. Met name door de krapte op de arbeidsmarkt kost het tijd voordat beschikbare bedden in gebruik kunnen worden genomen. Er wordt volop geworven. Sinds mei 2017 is bij DJI ruim 3000 fte aan nieuwe medewerkers ingestroomd. Ondanks de krappe arbeidsmarkt en natuurlijke uitstroom is de personele bezetting van DJI daardoor in 2019 met 450 fte gestegen. DJI doet er alles aan om nog meer personeel aan te trekken.

Naast de werving van personeel zetten we er op in de bestaande capaciteit flexibel te benutten. Onderdeel hiervan zijn de volgende maatregelen.

JJI’s

In de gevangenis in Ter Peel zijn tijdelijk 24 plekken beschikbaar gesteld voor jongvolwassenen. Deze maatregel wordt opgeheven zodra het personeel weer op sterkte is binnen de JJI’s.

Gevangeniswezen

Door de inzet van personeel van de Dienst Vervoer en Ondersteuning van DJI zal beschikbare buffercapaciteit in DC Zeist voorlopig worden ingezet voor een arrestantenregime.

Met de voorgenomen maatregelen is DJI in staat in te spelen op de verhoogde bezetting. Ik heb veel waardering voor de flexibiliteit van de medewerkers van DJI.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Kamerstukken 29 279 en 24 587, nr. 532.