Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202024587 nr. 754

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 754 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 november 2019

Recentelijk heeft u mij verzocht te reageren op de brief (d.d. 29 juli 2019) van de Commissie van Toezicht Detentiecentrum (DC) Schiphol aan de hoofddirecteur van DJI over de beperking van arbeidsvervangende recreatie in DC Schiphol. In de bijlage treft u deze reactie1. Hiermee doe ik tevens mijn toezegging gestand uit het AO Gevangeniswezen en TBS van 28 november 2018 (Kamerstukken 24 587 en 29 4752, nr. 744) om dit jaar meer helderheid te geven over het realiseren van arbeidsfaciliteiten in DC Schiphol.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl