24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 717 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 februari 2018

Op 2 maart 2015 is een Verdrag tussen Nederland en Noorwegen tot stand gekomen waarin overeengekomen is dat de penitentiaire inrichting Veenhuizen, locatie Norgerhaven (PI Norgerhaven), ter beschikking wordt gesteld voor de tenuitvoerlegging van bij Noorse vonnissen opgelegde vrijheidsstraffen (Kamerstuk 34 178). Dit verdrag heeft een looptijd van drie jaar, te weten van 1 september 2015 tot 1 september 2018.

De Noorse autoriteiten hebben mij maandagavond op de hoogte gesteld van hun besluit geen gebruik te maken van de mogelijkheid om de looptijd van het verdrag te verlengen in verband met een dalende capaciteitsbehoefte in Noorwegen. Dit betekent dat de PI Norgerhaven per 1 september 2018 niet langer Noorse justitiabelen zal huisvesten.

Het Nederlandse personeel van de PI Norgerhaven is vanmiddag geïnformeerd over de Noorse beslissing. Het personeel heeft zich de afgelopen jaren met succes ingezet om de Noors-Nederlandse samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. Daar heb ik veel waardering voor.

Ik beraad mij thans hoe om te gaan met de consequenties van de beëindiging van het onderhavige verdrag. Zodra daarover meer duidelijkheid is zal ik uw Kamer nader informeren.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Naar boven