24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 699 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 oktober 2017

Op 29 mei 2017 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de zomermaatregelen die de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft getroffen voor de inrichtingen in Zoetermeer, Almere en Zaanstad1. Door een wervingscampagne wordt het personele tekort aangevuld zodat deze maatregelen kunnen eindigen. In deze brief informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot de werving en de getroffen maatregelen. Hoewel de werving al tot nieuwe aanstellingen van personeel heeft geleid, zijn er nog niet overal genoeg nieuwe medewerkers om de maatregelen te beëindigen voor het einde van het jaar.

Vervolg zomermaatregelen

In PI Almere kan de toegewezen operationele capaciteit naar verwachting vanaf januari 2018 weer operationeel worden. De werving levert daar spoedig voldoende gekwalificeerde medewerkers op. In Zaanstad levert de werving voor naar verwachting voldoende personeel op om in de zomer van 2018 de volledig toegewezen capaciteit te kunnen draaien. Voor Zoetermeer is de verwachting dat het niet mogelijk is om in 2018 de capaciteit operationeel te maken op een zodanige manier dat er een gebalanceerd personeelsbestand beschikbaar is en dus de orde en veiligheid voor gedetineerden en personeel gegarandeerd kan worden. DJI kiest ervoor om de werving voor Alphen aan den Rijn voorrang te geven op werving voor Zoetermeer. Aangezien beide inrichtingen in de zelfde regio zijn gesitueerd, zou een gelijktijdige werving geen productief proces opleveren. DJI kiest ervoor eerst PI Alphen aan den Rijn – waar de gedetineerden nu daadwerkelijk verblijven – op volle personele sterkte te krijgen om zo operationele capaciteit en orde en veiligheid te kunnen garanderen

De genoemde verlenging van de zomermaatregelen in Zaanstad en Zoetermeer kunnen worden opgevangen door de inrichtingen die nu ook betrokken zijn bij de zomermaatregelen, te weten PI Alphen aan den Rijn, PI Lelystad en DC Schiphol.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok


X Noot
1

Kamerstuk 24 587, nr. 693

Naar boven