Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201724587 nr. 677

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 677 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S.

Voorgesteld 21 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de recidivecijfers van inrichtingen met een beperkt dan wel een zeer beperkt beveiligingsniveau substantieel lager zijn dan die van gesloten inrichtingen;

overwegende dat de regering dit ook cijfermatig heeft gestaafd in de nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel 33 844, waarin deze regimes juist worden afgeschaft;

verzoekt de regering, op genoemd wetsvoorstel een nota van wijziging in te dienen waardoor deze regimes behouden blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Van Nispen

Van Tongeren