Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201424587 nr. 591

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 591 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S.

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie voornemens is om per 1 januari 2016 justitiële jeugdinrichting Amsterbaken te sluiten;

overwegende dat Amsterbaken in de justitiële jeugdzorgketen van Amsterdam een belangrijke rol speelt;

constaterende dat de staatssecretaris de sector de mogelijkheid biedt om voor de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie voor 2015 met een alternatief te komen om in te spelen op de veronderstelde verminderde capaciteitsbehoefte;

overwegende dat de insteek van dit alternatief niet is het sluiten van een justitiële jeugdinrichting elders in het land;

verzoekt de regering, actief en constructief deel te nemen in het sectoroverleg om te werken aan een alternatief voor sluiting van opnieuw een jji en de Kamer over de uitkomst hiervan zo spoedig mogelijk doch voor de

begrotingsbehandeling V en J 2015 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Kooiman

Segers

Berndsen-Jansen