Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201424587 nr. 574

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 574 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN C.S.

Voorgesteld 13 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de inspanningen om medewerkers die als gevolg van het Masterplan DJI hun baan verliezen te begeleiden naar ander werk nog tot weinig resultaten leiden en in ieder geval achterblijven bij de gewekte verwachtingen;

constaterende dat er bij betrokken medewerkers veel onduidelijkheid bestaat over de rechten die zij hebben, de fase waarin mensen verkeren en de termijnen waarop gedwongen of vrijwillig vertrek moet plaatsvinden;

van mening dat het van groot belang is om zorgvuldig om te gaan met mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor de veiligheid;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat zo spoedig mogelijk volledige duidelijkheid komt te bestaan voor het gevangenispersoneel over hun status, hun rechten en de termijnen;

verzoekt de regering voorts, de inspanningen om medewerkers van werk naar werk te begeleiden te vergroten en met een plan te komen om de resultaten te verbeteren, bijvoorbeeld door gespecialiseerde mobiliteitsprofessionals toe te laten en hierover afspraken te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Van Toorenburg

Segers