Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201324587 nr. 560

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 560 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 544

Voorgesteld 2 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het Masterplan DJI 2013–2018 ten minste de helft van het aantal cellen zal worden ingericht en gebruikt als meerpersoonscel;

verzoekt de regering, in 2016 het gebruik van meerpersoonscellen in het gevangeniswezen te evalueren en daarbij ook expliciet in te gaan op kosten, veiligheidsaspecten en beheersbaarheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Van Tongeren

Van der Staaij

Segers

Klein