Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201324587 nr. 542

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 542 MOTIE VAN HET LID VAN DER STEUR C.S.

Voorgesteld 27 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door het masterplan DJI gebouwen hun functie verliezen;

overwegende dat sommige van deze gebouwen moeilijk een andere bestemming kunnen krijgen;

constaterende dat het hergebruik van leeggekomen gebouwen een belangrijke impuls kan bieden aan de lokale economie, bijvoorbeeld in Balkburg (Veldzicht), Doetinchem (De Kruisberg) en de koepelgevangenissen in Arnhem, Breda en Haarlem;

constaterende dat niet-gebruikte gebouwen geld kosten en dat deze frictiekosten drukken op de begroting van DJI en dus aanleiding kunnen zijn voor verdere bezuinigingen in de toekomst;

constaterende dat de opstelling van de Rijksgebouwendienst van essentieel belang is voor de mogelijkheid de bestemming van de leeggekomen gebouwen te wijzigen;

roept de regering op, erop toe te zien dat de Rijksgebouwendienst zich maximaal flexibel opstelt met het oog op hergebruik van de vrijgekomen gebouwen van DJI in het belang van de werkgelegenheid, de lokale economie en minimalisering van eventuele frictiekosten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Steur

Marcouch

Van der Staaij