24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 525 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 6 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het volstrekt ongewenst is dat wegens capaciteitsgebrek heenzendingen plaatsvinden;

constaterende dat om die reden in het verleden is besloten, steeds een ruime reservecapaciteit aan te houden;

overwegende dat wanneer de voornemens rond een stevige opsporing en vervolging worden waargemaakt, dit ook zal leiden tot een sterker beroep op detentiecapaciteit;

verzoekt de regering, te waarborgen dat er geen heenzendingen zullen plaatsvinden, en hiertoe de bestaande reservecapaciteit te handhaven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Van Toorenburg

Segers

Klein

Schouw

Naar boven