24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 524 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 6 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het masterplan de sluiting beoogt van JJI De Heuvelrug;

overwegende dat specifieke expertise ten aanzien van justitieel ingesloten meisjes daarmee verloren gaat;

voorts overwegende dat deze expertise niet elders in het land geborgd wordt;

verzoekt de regering, de expertise ten aanzien van justitieel ingesloten meisjes te borgen en een categorale opvang voor meisjes in stand te houden en de Kamer hierover voor het zomerreces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Van Toorenburg

Schouw

Van der Staaij

Van Tongeren

Naar boven