24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 522 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 6 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Masterplan DJI bij het verminderen van capaciteit als uitgangspunt heeft dat voor de keuze van te sluiten locaties gekeken wordt naar de regionale arbeidsmarkt, de bedrijfsvoering, resocialisatie en specialismen;

overwegende dat te sluiten locaties verschillende afwegingscriteria als onderbouwing voor het besluit hebben gekregen;

overwegende dat een goede kwaliteit en bedrijfsvoering onvoldoende beloond worden;

voorts overwegende dat zowel in de noordelijke regio als in de oostelijke regio de economische gevolgen van sluiting groot zijn en hier onvoldoende rekenschap van wordt gegeven in het huidige masterplan;

verzoekt de regering, de voornemens van te sluiten locaties en geplande nieuwbouw te herzien en met zorg voor kwetsbare regio's en duidelijke criteria met betrekking tot kwaliteit, specialismen en bedrijfsvoering tot een nieuw voorstel te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Van Toorenburg

Schouw

Van der Staaij

Naar boven