24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 521 MOTIE VAN DE LEDEN KLEIN EN VAN TOORENBURG

Voorgesteld 6 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door de bezuinigingsplannen veel gevangenismedewerkers hun baan kunnen kwijtraken;

constaterende dat 40% van deze groep 50 jaar of ouder is;

constaterende dat de bezuinigingsplannen van dit kabinet in deze tijden van grote werkloosheid gericht moeten zijn op zo veel mogelijk baanbehoud;

verzoekt de regering om, in de uitwerking van het sociaal plan voor de medewerkers voor wie baanbehoud onder geen enkele omstandigheid uiteindelijk mogelijk is, rekening te houden met de specifieke problematiek van de 50-plussers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein

Van Toorenburg

Naar boven