24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 520 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S.

Voorgesteld 6 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de ambtelijke notitie Risico's elektronische detentie sterk getwijfeld wordt over de haalbaarheid van de met de verruiming van elektronische detentie voorgenomen bezuinigingen;

overwegende dat het zelfs volgens de regering niet in de lijn der verwachting ligt dat de door haar beoogde substitutie op korte termijn gerealiseerd kan worden;

verzoekt de regering, een plan van aanpak op te stellen voor de geleidelijke uitbreiding van «volledig aangeklede» elektronische detentie, alleen celcapaciteit af te bouwen zodra deze daadwerkelijk vrijvalt en de Kamer hierover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Schouw

Segers

Naar boven