24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 519 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 6 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij de eerdere brede heroverwegingen is becijferd dat legalisering van softdrugs een bezuiniging van minstens 160 miljoen aan handhavingskosten, waaronder detentiekosten, genereert;

verzoekt de regering om in nauw overleg met vertegenwoordigers van lokale overheden initiatieven te nemen waardoor binnen twee jaar toegewerkt wordt naar een gereguleerde productie en verkoop van softdrugsproducten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven