24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 518 MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S.

Voorgesteld 6 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Masterplan DJI wordt voorgesteld een tweetal kwalitatief hoogstaande tbs-inrichtingen te sluiten;

overwegende dat de inrichting Veldzicht aantoonbaar succesvol is gebleken in de behandeling van moeilijke en bijzondere doelgroepen;

van mening dat de regering zich ten opzichte van de inrichting Oldenkotte, mede gelet op de decennialange contractuele relatie, onfatsoenlijk gedraagt door te stellen dat van deze instelling «gemakkelijk» afscheid kan worden genomen omdat voor de begroting DJI de frictiekosten te laag zullen zijn;

constaterende dat vanuit het tbs-veld alternatieven zijn aangedragen voor deze sluiting;

verzoekt de regering, de voorgenomen sluiting van genoemde inrichtingen te heroverwegen en de aangedragen alternatieven te betrekken bij de uitwerking van een nieuw voorstel met betrekking tot de tbs-sector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Van Toorenburg

Kooiman

Van Tongeren

Van der Staaij

Naar boven