24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 517 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S.

Voorgesteld 6 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een groot aantal banen op de tocht kan komen te staan als gevolg van de voorgenomen bezuinigingen op de Dienst Justitiële Inrichtingen;

overwegende dat ingezet wordt op een «van-werk-naar-werkregeling» die loopt tot 2016;

overwegende dat gedwongen ontslagen tussen nu en 2018 mogelijk niet zijn uit te sluiten;

constaterende dat het risico bestaat dat bepaalde medewerkers na 2016 geen beroep meer zouden kunnen doen op het sociaal plan;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat het sociaal plan ten behoeve van het personeel uit het gevangeniswezen doorloopt tot 2018, waarbij ook de SBF-regeling wordt betrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Marcouch

Van der Steur

Klein

Naar boven