24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 516 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S.

Voorgesteld 6 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Masterplan DJI wordt voorgesteld, het activiteitenaanbod aan voorlopig gehechten ingrijpend te versoberen;

constaterende dat de regering voornemens is, de invulling van de bezuinigingsplannen voor het gevangeniswezen te heroverwegen;

verzoekt de regering, bij de uitwerking van het nieuwe bezuinigingsvoorstel, artikel 100 van de European Prison Rules in acht te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Klein

Schouw

Van Tongeren

Naar boven