24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 515 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STEUR EN MARCOUCH

Voorgesteld 6 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat werk in detentie een zeer zinvolle dagbesteding voor gedetineerden is;

overwegende dat werk in detentie ook kan bijdragen aan de kansen op de arbeidsmarkt na detentie en in (vak-)opleiding kan voorzien en dus vermindering van recidive;

constaterende dat in andere, ons omringende landen het werk niet een kostenpost is maar geld oplevert;

roept de regering op, bij de uitwerking van het Masterplan DJI:

  • werk te zien als een nuttige vorm van dagbesteding;

  • de arbeidsparticipatie zo veel mogelijk te verhogen naar 40 uur per week;

  • het werk in te richten als winstgevend onderdeel van het gevangeniswezen;

  • zo veel mogelijk te kiezen voor werk dat ook na detentie meerwaarde biedt;

  • «loon naar werken» in te voeren in het kader van «promoveren, degraderen», zodat hard werken ook financieel wordt beloond;

  • ondernemers en ondernemingen zo veel mogelijk te betrekken bij de vormgeving van het werk in detentie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Steur

Marcouch

Naar boven