24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 514 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STEUR EN MARCOUCH

Voorgesteld 6 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat elektronische detentie in plaats van een opgelegde gevangenisstraf een risico kan vormen voor de samenleving;

overwegende dat toepassing van een enkelband aan het eind van een gevangenisstraf zonder controle en toezicht en een zinvolle dagbesteding, waaronder werk of studie, geen optimale bijdrage levert aan de veiligheid van de samenleving, de resocialisatie van de gedetineerde en vermindering van recidive;

constaterende dat in de alternatieve plannen die de regering zal beoordelen, oplossingen worden geboden voor de aard en omvang van de beoogde toepassing van de enkelband en de financiering daarvan;

roept de regering op, er bij de nadere uitwerking van het Masterplan DJI op toe te zien dat:

  • geen elektronische detentie wordt ingezet ter vervanging van een gevangenisstraf;

  • in het kader van resocialisatie aan het eind van een gevangenisstraf bij toepassing van een enkelband altijd sprake zal zijn van toezicht en controle en daarnaast een zinvolle dagbesteding, waaronder werk of studie;

waarbij een eventueel tekort in de financiering van deze wensen kan worden gedekt door het inzetten van de nog niet uitgekeerde loon- en prijsbijstelling van 2012,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Steur

Marcouch

Naar boven