24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 513 MOTIE VAN HET LID HELDER

Voorgesteld 6 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het behoud van het oorlogsmonument Oranjehotel in Scheveningen van grote historische waarde voor Nederland is;

verzoekt de regering, het gehele oorlogsmonument Oranjehotel in stand te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder

Naar boven