24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 512 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN C.S.

Voorgesteld 6 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Masterplan DJI 2013–2018 en de daarin voorgestelde bezuiniging van 340 miljoen euro geen draagvlak heeft binnen de samenleving in het algemeen, en de sector gevangeniswezen in het bijzonder;

constaterende dat inmiddels allerlei alternatieve plannen zijn ontwikkeld die ook besparingen opleveren die wel op draagvlak kunnen rekenen;

verzoekt de regering, het Masterplan DJI 2013–2018 in te trekken en met een nieuw plan naar de Kamer te komen waarbij de aangereikte alternatieven zijn doorgerekend en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten tot het nieuwe plan met de Kamer is besproken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Helder

Van Toorenburg

Schouw

Van Tongeren

Klein

Segers

Van der Staaij

Naar boven