Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224587 nr. 447

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 447 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 december 2011

Hierbij zend ik u het Literatuuronderzoek privatisering gevangeniswezen1.

Het literatuuronderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum.

Ik bereid momenteel een beleidsreactie voor. Ik verwacht deze beleidsreactie na het kerstreces aan uw Kamer voor te kunnen leggen.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.