Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201124587 nr. 432

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 432 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2011

Hierbij bied ik u het Inspectierapport doorlichting Exodus Groningen aan.1 De doorlichting heeft in april 2011 plaatsgevonden. Mijn beleidsreactie op dit rapport zal ik meenemen in de volgende gebundelde beleidsreactie die u komend najaar zult ontvangen.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.