Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201124587 nr. 430

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 430 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2011

Hierbij bied ik u het Inspectierapport doorlichting PI Leeuwarden van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) aan1.

Mijn beleidsreactie op dit Inspectierapport zal samen met een aantal andere ISt-rapporten in gebundelde vorm worden aangeboden in een brief, die ik u in de tweede helft van 2011 zal toezenden.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.